Luna Designs

Luna Designs streeft naar economische, sociale en ecologische doelstellingen. Door middel van efficiënte recyclage van afvalhout en de verkoop van hoogwaardige producten gemaakt van het overbodige hout dat ze verzamelen, zijn ze niet alleen in staat zijn om bij te dragen tot de vermindering van afval, maar kunnen ze ook veel mensen tewerkstellen en een hoopvolle toekomst bieden. Iedereen die bij het proces betrokken is, krijgt een goed en regelmatig inkomen, waardoor Luna Designs rechtstreeks bijdraagt aan de sociale welvaart en stabiliteit in Zuid-Afrika.

Sorry, there are no products in this collection

No More Product